KODEKS ETYCZNY

Celem Kodeksu Etycznego „M.O.L. ROMGUM Ławicki i Spółka” Sp. j. jest kształtowanie właściwej kultury i zasad etycznych życia, w tym szczególnie kultury pracy wewnątrz firmy i w jej otoczeniu.

„Klucz do sukcesu to nie informacja. To inni ludzie.”
(Lee Lacocca)

M.O.L. ROMGUM Ławicki i Spółka, Sp.J.

Zakład produkcyjny:
ul. Klonowa 13
62-002 Suchy Las k/Poznania

Kontakt: