Polityka prywatności w serwisie internetowym Spółki M.O.L. ROMGUM ŁAWICKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA.

I. Ochrona prywatności

Spółka M.O.L. ROMGUM ŁAWICKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA (zwana dalej „MOL” lub „Administrator”) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających serwis internetowy administrowany przez MOL (zwany dalej „Serwisem”). Gromadzone dane są wykorzystywane wyłącznie do celów administrowania Serwisem. Serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez Użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Większość logów (dzienniki serwera) nie jest powiązanych z żadnym konkretnym Użytkownikiem. Wszelkie dane Użytkowników uzyskane za pośrednictwem Serwisów przeznaczone są na użytek MOL.

II. Gromadzenie danych

1.Wszelkie dane pochodzące od Użytkowników Serwisów gromadzone są na dwa sposoby:
a) informacje podawane dobrowolnie przez Użytkownika
Prosimy o podanie danych osobowych Użytkowników korzystających z formularzy kontaktowych w celu zapytania. W trakcie rejestracji Administrator informuje Użytkownika, o tym które dane (wymienione w formularzu rejestracyjnym) są niezbędne do realizacji usług oraz wskazuje, które dane w formularzu są danymi dodatkowymi, niewpływającymi na wstrzymanie procesu rejestracji.
b) informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisów – wśród nich mogą być:
– adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany Użytkownik łączy się z siecią. MOL zastrzega sobie prawo do przechowywania dodatkowych logów wewnątrz serwisu, które łączą adres IP z kontem klienta. Logi te służą wyłącznie w celu analizy ewentualnych problemów technicznych przy rejestracji, logowaniu i korzystaniu z witryny.
– pliki tekstowe (ang. „cookies”) wysyłane do komputera Użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookie przechowują jedynie dane wymagane przez serwis WWW do prawidłowego działania, w tym identyfikacji aktualnie zalogowanego Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika mogą być wyświetlane w treści stron WWW w przypadku odwiedzania konta w witrynie MOL.
2. Administratorem danych zawartych w Serwisie jest Spółka O.L. ROMGUM ŁAWICKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Klonowa 13, 62-002 Suchy Las, NIP: 7780021256, REGON: 631533340, adres poczty elektronicznej: romgum@mol-romgum.com.pl, zwana dalej MOL. MOL przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym: Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie tego Rozporządzenia.

III. Mechanizm cookies

Termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego.

1. Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, służce do identyfikacji przeglądarki Użytkownika w trakcie korzystania z naszego Serwisu. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisu. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika.
2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
3. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisów.
4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach, z wyjątkiem informacji o ich zachowaniu w Serwisie. MOL korzysta z narzędzi Google służących do śledzenia działań Użytkowników Serwisów. W tym wypadku „cookies” służą do przechowywania informacji, np. na temat czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin Użytkownika oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na stronę internetową administrowaną przez MOL.
5. MOL przechowuje pliki cookies na komputerach Użytkowników w celu:
a) właściwego dopasowania Serwisów do potrzeb Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień Użytkownika, pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb;
c) tworzenia statystyk oglądalności Serwisów, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Rodzaje plików cookies, które są wykorzystywane w Serwisach administrowanych przez MOL.
1. Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosowane są pliki:
a) „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
b) „stałe” (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
2. Ze względu na cel, jakiemu służą cookies i inne podobne technologie, stosowane są następujące rodzaje plików:
a) „niezbędne” – pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) służące do zapewnienia bezpieczeństwa – pliki cookies wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe”- pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” – pliki cookies umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” – pliki cookies umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik posiada możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
Poniżej linki do opisanych przez producentów sposobów blokowania przyjmowania plików cookies:
• Firefox
• Internet Explorer
• Chrome
• Safari

MOL informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
1. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc” na http://wszystkoociasteczkach.pl/.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane zbierane w ramach Serwisu służą do zapewnienia określonych usług naszym Użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony Serwisu. MOL gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe klientów: imię, nazwisko, adres E-MAIL, numer telefonu, NIP.
2. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z niezbędnymi działaniami związanymi z wypełnionym formularzem kontaktowym, tzn. kontakt telefoniczny lub mailowy.
3. W przypadku, gdy celem przetwarzania danych osobowych są działania z zakresu marketingu
i przekazywania informacji handlowych, obejmujących na przykład otrzymywanie wiadomości w formie bezpłatnego newslettera, informacji o promocjach oraz imprezach organizowanych przez MOL, podstawą przetwarzania jest wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą. Prosząc o wyrażenie zgody informujemy Użytkownika o dokładnym celu przetwarzania danych w klauzuli informacyjnej. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do chwili wycofania zgody. MOL zastrzega, że ze względu na synchronizację działań, pseudonimizacja/anonimizacja z systemu danych Użytkownika może trwać do 72 godzin od momentu wniesienia sprzeciwu.
4. MOL może gromadzić i przetwarzać dane użytkowników w postaci adresu e-mail oraz ewentualnie innych danych podanych dobrowolnie przez użytkownika (np. imię, nazwisko) w celu złożenia reklamacji lub przedstawienia uwag. W takim przypadku podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie. Przekazując dane osobowe użytkownik godzi się na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celach rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na pytanie.
5. MOL może przetwarzać dane użytkowników, dla których przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
6. Odbiorcami przetwarzanych przez MOL danych osobowych będą jedynie podmioty zewnętrzne wspierające obsługę zamówień lub reklamacji, systemów teleinformatycznych oraz windykacji należności. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Odbiorcami przetwarzanych przez MOL danych osobowych są:
a) inne podmioty gospodarcze współpracujące z MOL przy realizacji usług m.in. marketingowych,
b) dostawcy usług zaopatrujących MOL w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez MOL oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych),
c) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających MOL w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);
Podmioty, które na zlecenie firmy MOL dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu o zawarte z nimi umowy o przetwarzaniu danych (zgodnie z art. 28 oraz art. 30 RODO) bądź złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.
7. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt IV tj.:
a) gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – przez cały czas obowiązywania umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu, obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
b) gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

Dane zbierane w ramach serwisów nie będą sprzedawane ani udostępniane innym instytucjom lub organizacjom ani osobom, które nie są pracownikami lub stałymi współpracownikami MOL. Dostęp do danych posiadają współpracujące z MOL firmy wspierające obsługę systemu, a także firma Google Inc. poprzez wykorzystywanie danych do celów statystycznych funkcjonalności Google Analytics oraz reklamowych Google AdWords.

Państwa dane osobowe podlegają czynności profilowania, polegającej na analizie danych transakcyjnych i osobowych (płeć) w celu jak najlepszego dopasowania treści marketingowych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji programu lojalnościowego MOL, jednak MOL nie będzie podejmowała wobec Państwa wiążących decyzji w sposób zautomatyzowany.

1. Na podstawie informacji uzyskanych w ramach Serwisu, MOL może sporządzać zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim. Zestawienia takie nie zawierają jednak żadnych danych pozwalających na identyfikację pojedynczych Użytkowników.
2. MOL zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tego Rozporządzenia w szczególności: prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, prawo usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w innych celach niż wskazane powyżej, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ). Oświadczenia w zakresie realizacji ww. praw oraz wszelkie uwagi prosimy kierować pod adres e-mail: romgum1@mol-romgum.com.pl lub pisemnie na adres M.O.L. ROMGUM ŁAWICKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą ul. Klonowa 13, 62-002 Suchy Las

V. Bezpieczeństwo
MOL dokłada wszelkich starań, aby chronić Serwisy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym celu stosowane są m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwery, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.

VI. Zmiany
1. W przypadku zmiany Polityki Prywatności obowiązującej w Serwisach, MOL zamieści odpowiednią modyfikację na niniejszej podstronie.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.