Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Oświadczenie o otrzymaniu wsparcia

Beneficjent M.O.L. ROMGUM Ławicki i Spółka, Sp. j. korzysta z dofinansowania o wartości
3 799 385.00 PLN otrzymanego od Norwegii.

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa M.O.L. ROMGUM i poprawa potencjału międzynarodowego z wykorzystaniem rozwiązań technologicznych przyjaznych środowisku poprzez działania prowadzące do zmiany procesu produkcyjnego i wdrożenia w Spółce innowacyjnego procesu konfekcjonowania uszczelek typu BL i DD.

Rola funduszy norweskich i funduszy EOG

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Oficjalna strona projektu Norway Grants

Osoby odpowiedzialne za marketing

Aleksandra Stróżyk
e-mail: aleksandra@mol-romgum.com.pl

Zapraszamy również do aktualności

W miarę postępów prac związanych z otrzymanym grantem, będziemy publikować treści również w naszej zakładce CERTYFIKATY.